Aktivní účast

Přihlášky k aktivní účasti jsou zatím pozastavené, k zasílání přihlášek budete vyzváni. Děkujeme za pochopení.

Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč

Klinika ESET
Úvalská 3411/47,  100 00  Praha 10
Tel.: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

Přihláška k aktivní účasti ke stažení ZDE.

Tematické okruhy příspěvků:
- Zdravotní a sociální péče v CDZ
- Místo psychoterapie v komunitní péči
- Komplexní služby u osob s duševní poruchou ve stáří
- Multidisciplinární týmy v psychiatrických nemocnicích
- Historie sociální psychiatrie a komunitní péče
- Další témata: sebevraždy, duševní zdraví u dětí a mládeže, dostupné bydlení

Příspěvky mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru nebo prezentace v rámci panelu.

Preferovanou formu prezentace prosím zatrhněte na formuláři, který naleznete v odkazu níže.

Po posouzení vědeckým výborem bude Váš příspěvek zařazen do odborného programu. Informováni budete e-mailem.

UPOZORŇUJEME, ŽE I AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI UHRADIT REGISTRAČNÍ POPLATEK.