Program

Program se bude sestavovat dle aktuálních příspěvků.


ČASOVÝ HARMONOGRAM

Čtvrtek 16.9.2021
od 18:00 zahajovací večer v Saloon Roudná

Pátek 17.9.2021
9:00 - 17:00 Plenární přednášky a workshopy v hotelu Vienna House

Sobota 18.9.2021
9:00 - 12:00 Plenární přednášky a workshopy v hotelu Vienna House


TÉMATA KONFERENCE:

Zdravotní a sociální péče v CDZ

Místo psychoterapie v komunitní péči

Komplexní služby u osob s duševní poruchou ve stáří

Multidisciplinární týmy v psychiatrických nemocnicích

Historie sociální psychiatrie a komunitní péče

Další témata: sebevraždy, duševní zdraví u dětí a mládeže, dostupné bydlení